En | Fa

slide6.jpg

کاربرد محصولات - فیلم

يكي از مزاياي پلی اتیلن سبک خطی تحمل بالاي آن در برابر كشيدگي و پارگی است كه امکان استفاده از ضخامت های پایین فيلم را فراهم می کند. پلی اتیلن سبک خطی مصرف شده را چندين بار مي توان فرآورش نمود بدون آنکه در ویژگی های معمول ومتعارف آن تغییری حاصل گردد.
مواد بازيافتي را مي توان باهرنسبتي با موادنومخلوط كرده ودوباره متناسب با نیاز و نوع محصول مورد نظر جدید فرآورش نمود. خواص پلی اتیلن سبک خطی را مي توان حد واسط پلی اتیلن سبک و پلی اتیلن سنگین در نظر گرفت به گونه ای که خواص آن تلفيقي از خواص اين دو پليمر مي باشد. به کار گیری تکنولوژی سوینگ موجب تهیه انواع پلی اتیلن سبک و سبک خطی با خواص وکاربردهای ویژه گردیده است.در ضمن مقاومت بالا در برابر عوامل محيطي از جمله مزاياي اين نوع محصول است. پايداري حرارتي بالا و جوش پذيري پلی اتیلن سبک خطی به خودش از فواید اين پليمر مي باشد و با توجه به همین ویژگی هاست که یکی از کاربردهای پلی اتیلن سبک خطی ساخت انواع فيلم هاي بسته بندي به استثناء فيلم هاي جمع شونده است.